muzikantů s nimž  jsme do dnes kamarádi.
Bohužel do hry vstoupil i nově příchozí pan ing. Lasevič, který dokázal medvídka Míšu tak vytočit, že zapomněl na celou svou práci pro Splašenou Krávu a seknul s tím. Děkujeme, pane inženýre!!!!
Splaška, pak ještě chvíli fungovala, ale nikdo nebyl schopný rozhodnout, jestli hrát fis nebo f. a nikdo už nebyl schopný tomu obětovat vše jako tehdá medvídek Míša. A tak se stalo to co se vlastně musela stát, kapela šla do ztracena … Až se úplně vytratila.

Tímto se omlouváme dalším čle-
nům kapely, které jsme opomněli.

Na některé stále vzpomínáme J!)

Konec konců i pro mazlivého medvídka to nebyla výhra. Začal dělat „ hudební prostituci a jen se z té hrůzy např. s muzikanty typu  „sýkora koňadra“  upíjel“

A jak to bylo dál??? Za cca 10 let????? Dozvíte se v zápětí.

Jak to opět začalo??!!??
"Splašená Kráva revival"

Jak to po cca 10 ti letech opět začalo?????

    Úvodem bych vzpomenul např. kapelu Kiss, kde hlavní dva protagonisté a lídři: Gene Simmons a Paul Stenley, celou kapelu táhli od začátku až do dnešních dob, tak je tomu i ve Splašené Krávě . Jenže tady byla dlouhá přes-